Browsing: Edukaasje

Meartaligens befoarderet de talige, sosjale en yntellektuele ûntwikkeling fan bern. Ut ûndersiken op universiteiten oer de hiele wrâld docht bliken…

Muoite mei Frysk skriuwen, mar gjin jild foar in kursus? Gjin probleem, want it Fryske kursusynstitút Afûk yn Ljouwert hat…

Jo binne wend om Frysk te praten. Dat hawwe jo fan hûs út meikrigen of jo hawwe jo de taal…

In bern mear jaan mei meartalich ûnderwiis. Der is gjin limyt oan wat in bern oan taal leare kin. Sterker…
WordPress Image Lightbox Plugin