It lêste Kultuernijs fan ItNijs

 • FryslânDOK oer keunstner Zoltin Peeter
  Doe’t keunstner Zoltin Peeter ûngenêslik siik waard, naam er it beslút om it measte fan syn wurk te ferneatigjen. In ...
  Publisearre op 28-10-2021
 • ‘Huzum op film’, premjêre histoaryske filmbylden fan doarp en wiken Huzum
  Kommende sneintemiddei 31 oktober presintearret it Frysk Film- & Audioargyf Huizum op film, in kompilaasje fan histoaryske film- en fideobylden ...
  Publisearre op 27-10-2021
 • ‘Huzum op film’, premjêre histoarysk filmbylden fan doarp en wiken Huzum
  Kommende sneintemiddei 31 oktober presintearret it Frysk Film- & Audioargyf Huizum op film, in kompilaasje fan histoaryske film- en fideobylden ...
  Publisearre op 27-10-2021
 • Mischa Blok makket podcast by Koreäútstalling
  Spesjaal foar de nije útstalling KOREA. Poarte nei in ryk ferline makke Mischa Blok in podcast. Mischa Blok is presintator ...
  Publisearre op 26-10-2021
.

It lêste nijs fan De Moanne

 • Roze taspraak ‘Do draachst de leafde oan’
  Ljouwert kleurde roze sneon 16 oktober. Alle kleuren fan de reinbôge skenen op de stêd. By de presintaasje fan it ...
  Publisearre op 16-10-2021
 • In bus fol
  RENÉ DE HAAN – Ride sûnder it te witten Under de loft fan juster De bestjoerder wit Net oft er ...
  Publisearre op 14-10-2021
 • Skriuw dy yn foar de Skriuwersfakskoalle
  Wolst yn ’e kunde komme mei dyn eigen skriuwstyl, leare om te eksperimentearjen, om te doaren, om it Frysk as skriuwtaal ...
  Publisearre op 09-10-2021
 • Dolf Verroen blikt terug op mooiste beroep, opvoeding, lafheid en kinnesinne
  Dolf Verroen is 92 jier en noch altyd warber as skriuwer. Yn novimber komt syn útjouwer Leopold mei syn memoires ...
  Publisearre op 01-10-2021

It lêste nijs fan Ensfh

 • Coronasifers rinne wer op: 299 nije besmettingen
  Yn trochsneed binne yn de ôfrûne wike alle dagen 230 besmettingen meld yn Fryslân. Lês mear oer: Coronasifers rinne wer ...
  Publisearre op 28-10-2021
 • Smoarge filmkes jouwe rêst
  It liket  wol as oft ik yn in romteskip sit en oer in oare planeet digerje as ik nei de ...
  Publisearre op 28-10-2021
 • HEA! It miljeu fan de Mekels
  Jaap en Dorien Mekel út Ravenswâld ferbouwe harren eigen iten, hawwe in enerzjyneutraal hûs en dûse sa min mooglik. Dat ...
  Publisearre op 28-10-2021
 • Aginda 12-11-21: Bekendmakking nije Dichter fan Fryslân
  Op 12 novimber om 16:00 oere (ynrin 15:30 oere) wurdt mei Explore the North de nije Dichter fan Fryslân bekendmakke ...
  Publisearre op 28-10-2021

It lêste Kultuernijs fan Omrop Fryslân

 • Wethâlder kin soargen yn Rotstergaast oer geitehâlderij noch net weinimme
  Yn ferbân mei longsyktes advisearret de GGD binnen 2 km fan in doarp gjin geitehâlderijen ta te stean. Lês mear ...
  Publisearre op 28-10-2021
 • It eanget sikehuzen om ‘e winter
  De ôfdielings foar yntinsive soarch yn Fryslân, Grinslân en Drinte krije it fan ‘t winter dreech. Dat seit it Acute ...
  Publisearre op 28-10-2021
 • Johnny Jansen: “Heerenveen maakte het zichzelf ongelofelijk lastig”
  It wie foar sc Hearrenfean in poepetoer om te winnen fan de amateurs fan AFC. Uteinlik wûn de klup wol ...
  Publisearre op 28-10-2021
 • Koroana-needtastân yn Dútslân wurdt opheft
  Yn Dútslân hearsket fanwegen it koroanafirus al sûnt maart 2020 de needtastân. Dy jout de oerheid mear mooglikheden om sûnder ...
  Publisearre op 28-10-2021

Siden oer Fryske kultuer, literatuer & skiednis

Dat wie doe sa

Foar aktiviteitebegelieders yn soarchsintra, mantelsoargers en bern fan âlderen
Nei de side

De kanon fan Fryslân

De Fryske skiednis yn 11&30 finsters
Nei de side

De Moanne

Opinyblêd foar en oer kultuer yn Fryslân
Nei de side

Ensafh

Frysk literêr tydskrift.
Nei de side

FLMD

Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum
Nei de side

Frisiana

Radio Frisiana - Koudum
Nei de side

Frysk Deiblôch

It blôch fan André Looijenga.
Nei de side

Gerben Rypma Stifting

Gerben Rypma: skilder, dichter en boere-arbeider
Nei de side

Iepenloftspullen

De hiele simmer rûnom yn de provinsje!
Nei de side

It Nijs

It Nijs bringt it wrâldwide nijs yn it Frysk.
Nei de side

Jan Schokker

Skriuwer fan boeken en toanielstikken, kollumnist, cartoonist
Nei de side

Keninklik Frysk Genoatskip

Befoarderet ûndersyk nei Fryske skiednis en kultuer
Nei de side

Koos Tiemersma

Skriuwer fan Frysktalige lieten en romans
Nei de side

Liet

Talintejacht foar lieten yn it Frysk of in Fryske streektaal
Nei de side

Omrop Fryslân

De publike radio en telefyzje fan Fryslân.  
Nei de side

RIXT Dichterskollektyf

Fryske dichters oer aktuële saken yn en bûten Fryslân
Nei de side

Skriuwersboun

Belangebehertigingsorganisaasje fan en foar Fryske Skriuwers.
Nei de side

St.U.F.T.

Stifting Utjouwerij Frysk Toaniel
Nei de side

STAF

Stichting amateurtoaniel Fryslân
Nei de side

start.me

In moderne blêdwizerbehearder. Jo eigen oanpasber dashboard.
Nei de side

Stichting Kulturele Haadstêd

Ljouwert is de Kulturele Haadstêd fan Europa yn 2018
Nei de side

Taalbaas bloch

Nijsgjirrige taalnijtsjes en taalgrúskes
Nei de side

Traveliers

Spannende boeken foar boppebou en earste jierren fuortset ûnderwiis
Nei de side

Van der Hei.de

In persoanlike webside fan Hendrik van der Heide.
Nei de side

Willem Verf

Skriuwer fan Frysktalige romans
Nei de side

Ek nijsgjirrich oer Fryske kultuer, media & skiednis

Fryslân oersjoch

Tsjintwurdich tinkt men by it wurd “ûleboerd” meastal oan in trijekantich boerd mei swannen en wat fersiersels.…
Fryslân oersjoch

Yn oktober 1951 moast de Lemster feedokter Sjirk Frânses van der Burg foar it Kantongerjocht op It…
Fryslân oersjoch

Oan de Harnzer Singel yn Ljouwert stiet in grut brûnzen byld fan in ko. It is makke…
Fryslân oersjoch

Frysk dichter, skriuwer en taalgelearde, ûnderwizer en foarsjonger, berne yn Boalsert 1603, ferstoarn yn septimber 1666.
Fryslân oersjoch

Doutzen Kroes (Eastermar, 23 jannewaris 1985 ) is in ynternasjonaal fotomodel. Se wennet ôfwikselend yn New York…
Fryslân oersjoch

De Upstalbeam is hjoed-de-dei in symboal fan de Fryske frijheid en fan Fryske ienheid. De Upstalbeam is…
Fryslân oersjoch

Understeand artikel oer de skiednis fan Fryslân beskriuwt de skiedkundige ûntjouwing fan sawol de provinsje Fryslân as dat fan…
WordPress Image Lightbox Plugin