It lêste nijs út ItNijs

 • Ljouwerter helpt Oekraynske ienheden oan libbensrêdend materieel
  Sytske de Boer út Ljouwert is belutsen by it inisjatyf Ukraine Aid Operations (@ UkraineAidOps). Dy organisaasje, mei mear as ...
  Publisearre op 20-05-2022
 • Kolleksje 48 Hour Film Project Ljouwert online
  It 48 Hour Film Project is yn 2001 yn Amearika ûntstien en fersprate him al rillegau oer de hiele wrâld. ...
  Publisearre op 20-05-2022
 • KNMI warskôget foar raar waar
  It KNMI ferwachtet dat wy tongersdeitemiddei hiel oar waar krije as dat wy de foarbye wiken hân hawwe. Rein, heil, ...
  Publisearre op 19-05-2022
 • Nederlânske premier Rutte op it harspit nommen om fuortsmiten tekstberjochtsjes
  Yn it Nederlânske parlemint wurdt premier Mark Rutte tongersdei op it harspit nommen. Juster waard buorkundich dat Rutte alle dagen ...
  Publisearre op 19-05-2022

It lêste nijs fan Povinsje Fryslân

 • Lansearring grûnkoöperaasje Rykdom
  Fryske boer en ynwenner keapje mei-inoar grûn om natuerynklusyf te buorkjen ...
  Publisearre op 19-05-2022
 • Provinsjale finânsjes sober en doelmjittich
  ‘Lok op1’ en it stimulearjen fan de brede wolfeart binne wichtige Fryske ambysjes. ...
  Publisearre op 17-05-2022
 • Duorsume hoarekadisposables Amelân wint LF2028-priis
  Mei it projekt ‘Duorsume hoarekadisposables Amelân' hat Stichting Waddencampus Amelân de LF2028-priis yn de regio Fryske Wadden wûn. ...
  Publisearre op 17-05-2022
 • Fryske soarchsektor en boargers sjogge nei takomst
  De soarch yn Fryslân sil yn de kommende jierren oars organisearre wurde. ...
  Publisearre op 12-05-2022

It lêste nijs fan De Moanne

 • RFK en Marilyn Monroe – In Kulferhaal
                                        ...
  Publisearre op 19-05-2022
 • Oprop sprekkers foar workshop: De Lapekoer fan Gabe Skroar (1822-2022)
  Dit jier is it 200 jier ferlyn dat de earste printinge útkaam fan de De Lapekoer fan Gabe Skroar, de ...
  Publisearre op 18-05-2022
 • De Sel
  De Sel   Hielendal allinne yn syn sel in neare, tsjustere grot knibbelet in minske yn alle ienfâld op de ...
  Publisearre op 15-05-2022
 • Titus Brandsma; een jeugd als voedingsbodem voor een Heilige
  WILLEM HAANSTRA – Vraag een inwoner van het roomse stadje Bolsward naar de naam van een beroemd katholiek stadgenoot ...
  Publisearre op 15-05-2022

It lêste nijs fan Ensfh

 • Kolleksje 48 Hour Film Project Ljouwert online
  It 48 Hour Film Project is yn 2001 yn Amearika ûntstien en fersprate him al rillegau oer de hiele wrâld. ...
  Publisearre op 20-05-2022
 • Teleks: FERSpraat ‘Tips voor de beginnende lezer’
  In het streekarchief hebben Geart Tigchelaar, Bert de Vries en Annet Lageveen weer een aflevering van FERSpraat opgenomen. In aflevering ...
  Publisearre op 19-05-2022
 • Teleks: Berneboekewikegeskink dit jier ek yn it Frysk
  It Berneboekewikegeskink fan bestsellerauteurs Andy Griffiths en Terry Denton, bekend fan de populêre rige De waanzinnige boomhut, krijt ek in ...
  Publisearre op 19-05-2022
 • Jongkeardel sjit minsken del op Dútske skoalle
  Yn it Dútske Bremerhaven hat in jongkeardel mei in krúsbôge op minsken yn in skoalgebou sketten. In frommeske is slim ...
  Publisearre op 19-05-2022

It lêste nijs fan Omrop Fryslân

WordPress Image Lightbox Plugin