It lêste nijs út ItNijs

 • Finalisten jubilearjend SjONG bekend
  De finalisten fan SjONG, it twajierlikse Fryske sjongfestival foar 12-18-jierrigen, binne bekend. Sjueryleden Raynaud Ritsma en Janneke Brakels hawwe seis ...
  Publisearre op 01-06-2023
 • Dútser makket eigen oerwei, treinferkear stillein
  Yn it noardeasten fan Dútslân hat in man op eigen manneboet in spoarwei-oergong oanlein. Hy die dat by in frachtspoarline ...
  Publisearre op 01-06-2023
 • Minysympoasium oer iten en drinken op tongersdei 8 juny
  De betsjutting fan iten en drinken oan it Fryske stedhâlderlik hôf yn de 17e en 18e iuw Op tondersdei 8 ...
  Publisearre op 31-05-2023
 • 1,2 miljoen euro foar ûnthjittend projekt Blue Energy
  Deputearre Steaten stelle goed 1,2 miljoen euro beskikber foar it opskalen fan it ynnovative Blue Energy projekt op de Ofslútdyk. ...
  Publisearre op 31-05-2023

It lêste nijs fan Povinsje Fryslân

 • Subsydzjeregeling foar oanpak ynvasive eksoaten yn Fryslân
  Foar de oanpak fan ynvasive eksoaten stelt de provinsje Fryslân 500.000 euro oan subsydzje beskikber foar 2023 en 2024. ...
  Publisearre op 01-06-2023
 • Gearwurkingsoerienkomst dyk – en dúnfersterking Skiermûntseach ûndertekene
  Op de stjoergroepgearkomste ûndertekenen û.o. de provinsje Fryslân de saneamde Samenwerkingsovereenkomst (SOK). ...
  Publisearre op 01-06-2023
 • Provinsjale Steaten bringe stim út op Earste Keamer
  De leden fan Provinsjale Steaten fan Fryslân hawwe tiisdei 30 maaie harren stim útbrocht foar de ferkiezingen fan de Earste ...
  Publisearre op 30-05-2023
 • 1,2 miljoen foar gâns ûnthjit projekt Blue Energy
  Deputearre Steaten stellen goed 1,2 miljoen euro beskikber foar it opskalen fan it ynnovative Blue Energy projekt op de Ofslútdyk. ...
  Publisearre op 30-05-2023

It lêste nijs fan Omrop Fryslân

 • Wedstriid tsjin Twente typearjend foar seizoen Hearrenfean: “It giet mei ups en downs”
  Hearrenfean ferlear tongersdei mei 1-2 fan de ploech út Enschede. ...
  Publisearre op 01-06-2023
 • Provinsje wol stielslakkedokuminten anonimisearje foar publikaasje
  As dy ynformaasje ôfdutsen wurdt, meie de dokuminten wat de provinsje oanbelanget wol iepenbier makke wurde. ...
  Publisearre op 01-06-2023
 • Hearrenfean yn blessueretiid ûnderút yn earste play-offwedstriid tsjin Twente
  It wie in boeiend treffen mei in soad kânsen foar beide ploegen. ...
  Publisearre op 01-06-2023
 • Fan fiif dielnimmers nei de grutste fan Nederlân: Survivalrun De Knipe fan start
  Dit wykein is De Knipe wer it striidtoaniel foar mannich survivalrunner. Yn it doarp fan 1.455 ynwenners hat op 'e ...
  Publisearre op 01-06-2023
WordPress Image Lightbox Plugin